Sjajna prilika za učenje i jedinstveno iskustvo!

Postani vrhunski stručnjak homeopatije!

Prijavi se na IACH akademiju!

Iskoristite 60 godina znanja i iskustva uvaženog profesora George Vithoulkasa, koji je utemeljio Međunarodnu Akademiju Klasične Homeopatije!

Internacionalna akademija klasične homeopatije profesora George Vithoulkasa, je obrazovna ustanova koja nudi akademske edukacije iz oblasti homeopatije u cilju ostvarivanja efikasnije kliničke primjene klasične homeopatije.

IACH e-learning

Cilj IACH-a je stručno obrazovanje doktora, zdravstvenih radnika i studenata medicine, kako bi postali efikasni klasični homeopati u skladu s načelima dr Samuela Hahnemann-a. To je jedina edukacija iz oblasti homeopatije koju je kao postdiplomski studij usvojilo nekoliko medicinskih fakulteta iz cijelog svijeta.

750 sati materijala

U dvije i po godine koliko traje kurs, proći ćete 750 sati video materijala, od čega je čak 300 sati individualnog učenja, što je idealan način da u potpunosti usvojite materiju i efikasno primijenite naučeno.

Učenje od prof. Vithoulkas-a

U toku kompletnog trajanja kursa, učićete od najboljeg! Profesor Vithoulkas će vam pokazati sve strategije za razlikovanje i izradu lijeka,  analize pacijenta i njegovog organizma. Kroz zajednički proces pratićete napredak terapije i proći sve faze liječenja.

Individualno praćenje napretka

Omogućena je konstantna interakcija s iskusnim koordinatorom i mentorima koji prate cijelo školovanje izravno iz Akademije u Grčkoj.

Testovi i vježbe samoprocjene

Program omogućava razvijanje dubokog razumijevanja bolesti, a namijenjen je kako potpunim početnicima, tako i iskusnima u ovoj oblasti. Kombinacija rada u grupi  i individualnog napretka osigurava odlične rezultate i potpuno razumijevanje materije. 

Akademija u brojkama

Bogato, dugogodišnje iskustvo ali i kvalitet edukacija koje Akademija nudi, iznjedrile su brojke kojim se danas ponosimo. Ogroman broj studenata prošao je naše obimne i detaljne edukacije, te stekao zvanje homeopate, koju su primijenili na rad sa pacijentima ali i rad na sebi  i sopstvenom zdravlju. 

0
godina iskustva
0
praktičara obučeno
0
individualnih časova
0
sati kliničke prakse

Diploma po završetku Akademije

Nakon odslušanih predavanja i položenog ispita (cijena ispita je uključena u školarinu) studenti stiču diplomu Međunarodne Akademije Klasične Homeopatije ili Potvrdu o pohađanju programa ako ne žele polagati završni ispit.  

sertifikat o učešću na akademiji